Spomíname

Ak je láska nesmrteľná, potom pevne verím, že sa po smrti stretnem so všetkými psami svojho života, keby pre nič iné, tak preto more lásky, ktoré nás spájalo...

SELLY 

6. 12. 2007 - 23. 5. 2010 

Iba majitelia psov dokážu pochopiť lásku, ktorú im dávajú, a bezhraničnú bolesť, keď odídu.

Only dog owners can understand the love you give them, and boundless pain when they leave.